<<

MagFieldSniffer.
pa0nhc 20190304


Schema.
* is start winding.

PCB ontwerp.
Ca. 95 x 95 mm.

Met een stukje 32mm PVC pijp
als handvat.

Test exemplaar met microwatt meter.
Het oorspronkelijke idee is van

  LZ1AQ

            Eigenschappen.
Dit gebalanceerde (magnetsich) H-field antennetje is symmetrisch van structuur en voorzien van trafo en balun. De 8 zijdes van het antennetje hebben een lengte van 45mm. De coax uitgang is 50 ohm asymmetrisch, en wordt via een trafotje 1:1:12 en een common mode smoorspoel aan het symmetrische antennetje aangepast. Het is breedbandig (1 MHz - 25 MHz) want het is zeer laag ohmig belast (50 Ohm / 36 = 1,4 Ohm), ook omdat het klein is ten opzichte van de gebruikte golflengtes (25 MHz : omtrek / golflengte = 20cm / 1200cm ).

            Het antennetje kan dienst doen :
-  voor het opsporen van magnetische stoor straling door apparatuur.
-  voor het opsporen van common mode stromen langs coax kabels, gebalanceerde transmissielijnen, DC en AC voeding snoeren, 240V~ netleidingen etc..
-  voor het vaststellen van de effectiviteit van common mode chokes.
-  als extra magnetische breedband antenne voor bij een EMV-spion. Magnetische stoor velden worden dan zicht- en hoorbaar.
-  als magnetische noise sample antenne bij een "noise cancellar". Zonder capacitieve verzwakking of kabel verliezen, want breedbandig 50 Ohm.
-  bij een magnetische veld sterkte indicator (correct afstemmen van een magloop antenne)..
-  voor het bepalen van de stroom verdeling langs antenne delen (radialen) met zeer weinig (0dBm) toegevoerd antenne vermogen.
            etc.

            Resultaten.
Bij de eerste testen kon er mee aangetoond worden :
-  aan de voorzijde van een plasma TV de exacte locaties van meerdere HF stoor bronnen.
-  dat het scherm van een LCD TV en een LCD monitor geen stoor velden vertoonden.
-  maar aan de achterzijde van die grootbeeld LCD TV een sterk ?SMPS voeding? veld gevonden werd. 
-  bij een lineaire 13,6V / 30A transformator voeding bij belasting een niet al te sterk (50Hz ?) net transformator strooiveld werd aangetoond
-  bij enkele (niet hinderlijk storende) stekker voedingen zeer zwakke strooivelden.

            Wikkelen.
Trafo T1 is niet op een UI=1000 kern, maar op een FT50-61 ringkern gewikkeld. Ik koos hier voor materiaal mix61 / Ui=125, vanwege de breedbandigheid en de geringe verliezen. 

Wikkel eerst secundair 12 windingen (12x door het gat), strak, in ÚÚn richting, en aaneengesloten met dun ge´soleerd draad (bv. een stuk van een ader uit CAT5 kabel).

Wikkel tegenover de uiteindes van de secundaire (zie PCB afbeelding) de primaires als 2x 1 winding (beide 1x door het gat).
Let op de in het schema aangegeven wikkelrichtingen van beide delen.

U kunt evt. de primaire als twee windingen wikkelen, en een midden aftakking maken die met het midden van de antenne verbonden wordt.


De common mode choke L1 is op een FairRite 26314800102 (12.3x4.95x12.7 mm) mix 31 core gewikkeld.
Dit ferriet type is zeer breedbandig resistief dempend van karakter, en
speciaal ontwikkeld voor toepassing in common mode chokes.

Wikkel L1
met zeer dun (email ge´soleerd) draad, strak rond de kern, zonder spatie met beide draden parallel.

Als de kern vol gewikkeld raakt. wikkel dan in dezelfde richting door, totdat de kern 1,5x vol gewikkeld is.
De ingangen en de uitgangen van L1 komen dan recht tegenover elkaar te liggen (zie de pcb afbeelding).
De door L1 ge´ntroduceerde demping is dan voldoende.
Fixeer na het solderen de kern op de print mbv. thermische lijm .