<<

NanoVNA modificate.
pa0nhc 20200115

In de nanoVNA worden de circuits van de generator "TX" en de ontvanger "RX" ergens op de print van gemeenschappelijke voeding voorzien. De massa aansluitingen van SMA-uitgang "TX", en SMA- ingang "RX", zijn echter voor HF niet direct met elkaar verbonden.

        Tijdens het meten met een nanoVNA :
-  wordt vanaf aansluiting "TX" een door de nanoVNA gegenereerd HF signaal aan het Device Under Test (DUT) toegevoerd
-  wordt de DUT uitgang spanning aan de nanoVNA ingang "RX" toegevoerd en
-  vergelijkt de nanoVNA tussen uitgang "TX" en ingang "RX" het verschil in HF spanning en fase.

Het is dus van belang dat tussen de massa aansluitingen van "TX" en "RX", de elektrische pad lengte, en de pad impedantie, minimaal zijn om de looptijd, en het fase verschil tussen "TX" en "RX" te minimaliseren. Bovendien kunnen door common mode stromen komende vanaf kabel verbindingen, tussen "RX" en "TX" stoor spanning ontstaan, die de uitkomsten van metingen verstoren.

Als de frequentie karakteristiek van een actieve schakeling (bv. een high gain antenne versterker) wordt gemeten, kan tussen de in- en uitgang van die versterker een spanning verschil optreden. Met als resultaat, dat er vanaf de versterker uitgang een common mode stoor stroom naar de nanoVNA "RX" aansluiting gaat lopen. Die stroom varieert met de versterking en fase gedrag van de gemeten versterker. De door de stoorstroom veroorzaakte stoor spanning over de massa-impedantie tussen "RX" en "TX", kan de meting aanmerkelijk verstoren.

       Raar verschijnsel :
Bij het meten van de common mode onderdrukking van mijn Aktieve Ontvang Raam Antenne vielen de resultaten tegen.
Ook bleek dat het massa contact van diverse BNC stekkers kritisch was.
Door met een schroevendraaier de bede massa zijden van de "TX" en "RX" kort te sluiten, veranderde de meet grafiek. 

        Oorzaak :
Er was op de nanoVNA geen korte, laag impedante verbinding aanwezig tussen de massa aansluitingen van TX en RX want :
-  De TX en RX print-massa-vlakken zijn dmv. isolatie banen van elkaar gescheiden.
-  De messing afscherm folie over het TX circuit en het RX circuit waren onderling niet doorverbonden
-  De messing afscherm folie over het TX circuit en het RX circuit waren niet met hun SMA print bussen verbonden.

        Oplossing :
Na het aanbrengen van vier soldeer verbindingen zijn metingen minder variabel, betrouwbaarder, en voldoen meetresultaten meer aan de te stellen verwachtingen. Zie foto's.

TIP : Om stoor stroom zoveel mogelijk te blokkeren werd tussen gemeten versterker uitgang en de nanoVNA ingang een "SnapIt" gedeelde klapkern van #31 ferriet met 4 windingen RG58 aangebracht. Op ongeveer gelijke wijze zoals ook in de praktijk de antenne met de splitter via coax met elke 3m een smoorspoel (CMC) verbonden wordt.

Metingen van de common mode onderdrukking van een gebalanceerde breedband HFversterker.
 Het meet signaal werd parallel aan beide ingangen van de versterker tov. massa toegevoerd.
Resultaat na aanbrengen van slechts vier soldeer verbindingen : Verschil op 25MHz, ca. 25 dB !!


Voor                                                                                                       Na

        Modificeren :
Verwijder de onderplaat van de nanoVNA.
Gebruik een dikke soldeer stift op 360C.
-  Soldeer de RX-SMA aan zijn messing afscherming
-  Soldeer de TX-SMA aan zijn messing afscherming
-  Soldeer op twee punten de RX afscherming aan de TX afscherming (zie foto).
Breng de bodemplaat weer aan.

Succes, Nico pa0nhc.