Voorkom zo veel mogelijk bliksemschade bij blikseminslag in uw antenne. Tekst: 2006 03 14. 20110309 - 20130618
Geluid: MP3 onweer opname door pa0nhc 20050812, Duur: 2min.33s  (2MB). Dynamisch bereik 50dB

   Voorwoord.
Spreuk van de maand: Niet gehinderd door enige kennis is alles eenvoudig.

Over het verschijnsel blikseminslag, en de gevolgen, zijn op de amateurbanden soms strijdige meningen en conclusies hoorbaar, die niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd zijn. Helaas worden ze soms met grote stelligheid, en kwasie-autoriteit, gegeven.

Ik vind de mening, conclusies en adviezen van professionals betrouwbaarder. Zeker als het om de veiligheid van familieleden en het mogelijke verlies van have en goed gaat.

NEN brochure "Blikseminslag in antennes". Dit plaatje afdrukken om de slotopmerkingen te kunnen lezen.

Dit is de weergave van een oude NEN-brochure uit 1977 : "Blikseminslag in antennes". Die brochure kan al lang niet meer besteld worden, maar hij lijkt mij nog steeds zeer bruikbaar voor zend amateurs. Daarom hier de publicatie, omdat het begrip kan kweken, en geinteresseerden zinvolle aanwijzingen geeft om zelf de juiste maatregelen te kunnen toepassen.

Bepaalde gegevens zullen verouderd kunnen zijn. Maar algemene natuurkundige wetten verouderen niet. Bliksem blijft zich al miljarden jaren op dezelfde moeilijk voorspelbare manier gedragen. En onderzoeksgegevens betreffende kans op inslag en de gevolgen bij wel of geen genomen maatregelen blijven geldig.

Als u over professioneel materiaal kunt beschikken, kan het verstandig zijn het normblad NEN1014 aan te vragen en te bestuderen.

Soms eist een huiseigenaar dat een erkend bedrijf de aarding aanlegt. Wat achtergrondkennis kan dan echter nog steeds geen kwaad, al was het alleen al om ongefundeerde meningsuitingen te voorkomen.

(201306) Klik HIER voor een recenter infoblad voor professionals (28 pagina's PDF).

Ik neem neem geen verantwoordelijkheid voor aanbevelingen.

Terug naar hoofd index Naar eerste pagina

Onverwachte onweerklap:

    Advies voor een correcte GELUID weergave:
De regenruis is bewust zacht opgenomen. Draai uw volume daarom zover op, totdat de regenruis als harde regen op een op ca. 50m afstand gelegen straat klimkt. U krijgt dan een juiste indruk van het onweer.

Waarschuwing: de klap van de blikseminslag aan het eindd van de opname is HARD, 50dB boven de regenruis, en stuurt uw versterker mogelijk volledig uit! Luister dus niet eerst op hoofdtelefoon, om gehoorschade te voorkomen. Ik ben ook niet verantwoordelijk voor mogelijke huiselijke onmin na dit experiment.

Dit is een onweer opname die ik maakte vanaf mijn balkon op 40m hoogte, direct onder het dak waar de inslag plaats vond. De ruis is de harde regen op de straat beneden. Het rommelt van onweer dat nog niet erg dichtbij lijkt. Aan het eind van de opname is er, vlak boven mijn hoofd, een onverwachte blikseminslag. U hoort eerst het geritsel van de electrische ontlading, en meteen erna de akoestische klap.
De opname is gemaakt met een eenvoudig MP3 memo recordertje. Met goede spullen (die ik nu bezit) zou de dynamiek nog groter zijn.

 


Nico, PAoNHC.