<<

Een lineaire voeding onstoren.
pa0nhc 20191225 / 20200418

Een lineaire voeding voor HF apparatuur MOET in een volledig gesloten metalen kast zitten.
De veiligheid aarde mag alleen met de buitenzijde van de kast verbonden zijn.
De aarde van een eventueel inwendig net filter mag NIET met de elektronica, en ook niet met de binnenzijde van de kast verbonden zijn.
De MIN van de DC uitgang mag NIET met de buitenzijde van de kast verbonden zijn.

Een geaard netsnoer van vele Europese apparaten is voorzien van een Euro stekker. Daar is niks mis mee.

Een plastic Euro net aansluiting daar is wel wat mis mee.
Het kan een  "Pin1 Problem" veroorzaken (zie K9YC). 

Storing op de aardpen ervan kan dan eventueel naar het inwendige van de kast, naar de elektronica, en de naar DC uitgang worden geleid.

De aardpen van een plastic Euro chassisdeel is vaak met de binnenzijde van de metalen kast verbonden, of direct met een massa contact op de print. 
Met als gevolg, dat storing die op de veiligheid aard leiding aanwezig is, direct in de elektronica wordt gekoppeld. 

Éénmaal binnen, zullen die storingen ook op een DC uitgang verschijnen.

Een volledig gesloten metalen kast zou als "Kooi Van Faraday" moeten fungeren, zodat storingen de inwendige elektronica EN de DC-uitgang niet kunnen bereiken.

Dat kan alleen, als de storingen aan de buitenzijde van de kast blijven.

       Maatregelen :
a.
Controleer of de aardpen van het plastic Euro chassisdeel met de kast verbonden is.
Zo ja, maak die doorverbinding dan los, zodat de aardpen geïsoleerd is. 

Een eventuele lek van 240V~ via de ontvanger of antenne naar aarde zal de aard-lek-schakelaar in de meter kast de spanning af laten schakelen.

            Kan dit niet, of wilt u de kast wel geaard hebben ? Zie foto.
b.
Onderbreek in het netsnoer de geel/groene veiligheid aard draad.
Verlengen die aarddraad naar buiten.
Sluit hem aan de BUITENZIJDE van de metalen voeding kast aan.

                               OF : 

c. Vervang de plastic Euro net aansluiting aan de achterzijde van de voeding, door een metalen versie met ingebouwd net filter.
 
Zorg dat de metalen kontact vlakken van het filter GOED contact maken met alleen de BUITENZIJDE van de voeding kast.

Aardpen "G" aan de filter uitgang mag niet aangesloten worden. Anders importeert u alsnog storing.

Belangrijk : Controleer of parallel aan iedere gelijkrichter diode een condensator van 0,1 uF gesoldeerd is.

 Zie ook "Lichtnet ontstoren met Net filter".