<<

Balanceer effect in het uitgang circuit van microfoons. Meet- en correctie methode.
pa0nhc 2007122.

Deze meetmethode kan gebruikt worden bij microfoons die via een gebalanceerde microfoonkabel met een mixer worden verbonden.

NB: Het modificeren van microfoons moet worden overgelaten aan ervaren elektronici. Let op: Condensator microfoons bevatten uiterst hoog ohmige ingang circuits.

    Waarom perfecte impedantie-symmetrie vereist is:

Brom en ruis in microfoon kanalen kunnen veroorzaakt worden door magnetische en statische stoorvelden in de buurt van microfoonkabels. Of ze komen uit het fantoom spanning circuit in de mixer. Deze storingen zullen exact even groot en IN fase op beide aders aan XLR pennen 2 en 3 verschijnen, indien de uitgang impedanties van de gebruikte microfoon over een breed frequentiegebied (50Hz-50kHz) EXACT GELIJK aan elkaar zijn. Alleen dan kan de microfoon ingang van de mixer deze storingen verzwakken tot wel 1/1000 x. Microfoonkabels en mixers met XLR-aansluitingen zijn reeds goed gebalanceerd.

 In de praktijk bepalen dus de eigenschappen van de microfoon hoe goed de mixer eventuele kabel storingen kan verzwakken.


    Testen van het balancering effect van een microfoon:

1. Maak een test-koppelstuk, bestaande uit twee onderling doorverbonden XLR male en female pluggen.

Verbind een toon generator via een koppel condensator van 1uF, en vanaf daar via twee gescheiden serie weerstanden van  ieder 1 kOhm - 10 kOhm aan XLR pennen 2 en 3.

De weerstanden moeten EXACT GEPAARD zijn: meten met een digitale meter, onderlinge afwijking minder dan 0,1%. De absolute waarde is onbelangrijk, zolang de onderlinge afwijking minder dan 0,1% is (0.1 kOhm).

Plaats een aan/uit schakelaar in serie met de weerstand aan XLR pen3. 

2.    Wees voorzichtig: voorkom gehoorschade door luide schakelpulsen en test tonen!

    Eerst:

- Mixer voeding uitschakelen.
- Hoofdtelefoon volume op minimum instellen.
- Hoofdtelefoon aansluiten.
- Kanaal "Gain" en Level" van alle ongebruikte kanalen op minimum instellen.
- Kanaal EQ van alle kanalen op neutraal instellen.
- Kanaal "Level" van het te gebruiken kanaal op maximum instellen.
- "Main" schuif op "0dB" instellen.

- Sluit de te testen microfoon op de mixer aan met tussenvoeging van het test-koppelstuk.
- Sluit een sinus-toon generator aan op het koppelstuk (output 1Veff @ 1500 Hz).

3. Schakel de mixer aan. Wacht minstens 1 minuut totdat het microfoon circuit zich gestabiliseerd heeft.

4. Open de schakelaar op het test-koppelstuk. De resulterende toon is nu maximaal van sterkte, omdat de onbalans nu maximaal gemaakt is.

5. Regel van het gebruikte microfoon kanaal de "Gain" zo, totdat de rode overbelasting-LED van dit kanaal net begint te gloeien. Het kanaal mag niet overstuurd zijn.

6. Regel de "Main" schuif af op maximale VUmeter aanwijzing (+10dB).

7. Sluit de schakelaar op het test-koppelstuk. De VUmeter uitslag wordt nu (hopelijk veel-) lager.
Het verschil in uitslag is een maat voor de balancering op deze test frequentie. Ons gehoor is het gevoeligst bij ca. 1500Hz. De balancering moet op deze frequentie dus bij voorkeur zo goed mogelijk zijn, minstens 30dB.

8. Controleer het balancering effect op 50Hz. Dit is de frequentie van netspanning brom.

9. Controleer het balancering effect op 5kHz en 50kHz. Netspanning pulsen kunnen in dit frequentiegebied stoor tikken veroorzaken.

    Het verbeteren van de balancering.

Het volgende kan gelden voor microfoons die voorzien zijn van een zogenaamde "Transformatorloze uitgang" (MCA SP-1, MXL990 etc.).

9. In de microfoon bevindt zich tussen XLR pen3 en de emitter van een output transistor een serie weerstand van 20 Ohm - 47 Ohm.

10. Vervang deze weerstand tijdelijk door een instel potmeter van 100 ohm.

11. Herhaal punten 3 t/m 7.

12. Regel de test-trimpot in de microfoon af op minimale toonsterkte (1500Hz). Let op uw oren ! Controleer het balancering effect door de schakelaar op het test-koppelstuk te openen en te sluiten.

13. Schakel het mengpaneel uit. Ontkoppel na minstens 1 minuut stabilisatietijd de microfoon van de kabel.

14. Meet de ingestelde waarde van de trimpot mbv. een digitale meter. Vervang de trim potmeter in de microfoon door een combinatie van weerstandjes met in totaal EXACT DEZELFDE WAARDE als de trim potmeter had.

15. Herhaal punten 3 t/m 9.

16. Indien het balancering effect bij 50Hz nog te wensen overlaat, vervang dan beide koppel condensatoren aan de bases van beide output transistoren door elco's van 10uF/63V (+ draad aan basis).

17. Indien het balancering effect bij 5kHz en/of 50kHz te wensen overlaat, vervang dan beide ontkoppel condensatoren van XLRpennen 2 en 3 naar XLRpen1, door EXACT GEPAARDE FOLIE condensatoren (beter dan 0,5%) van dezelfde waarde (meten met een digitale capaciteit meter).

Succes, Nico.