<<

Aarding- en ontstoring maatregelen
bij mijn antennes. pa0nhc 20160928
(C) The use, publication, copy and modification of all info on this site is only permitted for non-commercial purposes, and thereby explicitly mentioning my radio amateur call sign "PA0NHC", as the original writer / designer / photographer /publisher. (C) 

 


Het 55+ wooncomplex "De Veldhof" waar ik woon.


De aarding.
Een aan de radio tafel aangebrachte aardrail (aluminium strip) zorgt ervoor, dat alle apparaten voor HF met zo laag mogelijke impedantie onderling verbonden kunnen worden.
De apparatuur-aardes zijn alleen via deze rail, en de afscherming van de coaxen, met de staal constructie van het atrium dak verbonden. De lichtnet-aarde is niet aangesloten.
De lengte van de verbinding tussen de aardrail en het aardpunt aan het dak is zo kort mogelijk gehouden, slechts enkele meters.
Beide maatregelen zijn effectief om "koude" radio apparatuur te verkrijgen (geen HF op de kasten).
OPM: koppel coaxen, stuurlijn en net voeding los bij onweer en vakantie,.


Bliksem aarding.
Om schade bij een eventuele blikseminslag trachten te minimaliseren, zijn via een 40mm2 aluminium strip beide voeten van de loop antenne en de VHF mast, met de geaarde staalconstructie van het dak verbonden.
De aluminium aard strip is (ge´soleerd van het dak.) op beton tegels geschroefd.

Onder de loop antenne is op het dak het extra aangebrachte kunstmatige aardvlak te zien, in de vorm van twee goedkope rollen (1m x 25m) gegalvaniseerd en poeder coated tuingaas. Deze zijn elektrisch doorverbonden met de geaarde voet.
Een maatregel om zoveel mogelijk digitale (PLC) storing uit de woningen eronder trachten tegen te houden.

Op de coaxen en het gazen aardvlak geplaatste betontegels voorkomen opwaaien en trillen.


Ontstoring.
In het betonnen dak lopen allerlei storing stralende (lichtnet-) leidingen en wapening. Deze induceren stoorstromen op (de buitenzijde van de afscherming van op) het dak gelegen kabels.
Op regelmatige korte afstanden zijn daarom over de kabels op het dak "gedeelde ferriet ringen" (clamps) aangebracht. Deze voorkomen dat storingen op dak kabels zich naar antennes en radio's kunnen verplaatsen.

Door de afstanden tussen de clamps klein te houden (enkele meters) wordt ook voorkomen, dat bij zenden de (afscherming van) kabels kunnen stralen. Hierdoor zouden de straling eigenschappen van de antennes be´nvloed kunnen worden.

Bij de glazen wand is een tui anker voor de VHF mast te zien. Het bestaat uit twee zware op elkaar gestapelde, los op het dak liggende, (rode) stukken beton.

Hier is ook te zien, dat de aluminium aard strip (ge´soleerd van het dak.) op beton tegels geschroefd.


Direct onder (en zelfs in) de afstemkast van de loop antenne, zijn weer ferriet clamps over de kabels aangebracht. Belangrijk om oa. te voorkomen dat mantelstromen de aanpas trafo voor de loop kunnen bereiken.

In deze kast is ook in de loop stuurlijn een eerste HF-filter opgenomen. Een 5W verwarming voorkomt effectief condens vorming.


Voorkom moeilijk te traceren dak-lekkage oorzaken.
Voor de plaatsing van de met beton verzwaarde mastvoeten, het verzwaarde tui anker, en de dubbel gestapelde tegels voor de aardstrip, werd op deze plekken het grind opzij geschoven, en het dak oppervlak glad schoongemaakt.

De kabels werden op het dak gefixeerd, door er eenvoudig een dunne betontegel op te leggen. Door de relatief geringe druk hoefde het grind hier niet verwijderd te worden.


Het belangrijkste, een stoorvrij aardpunt.
De aarding van de coaxen aan de staal constructie van het atrium dak.
De overspanning beveiligingen in de coaxen zijn hier op een aluminium L-profiel gemonteerd, dat onder een boutkop van de staal constructie is bevestigd.

Let op de juiste montage richting van de overspanning beveiligingen.

Het doosje bevat een tweede stuurlijn filter met overspanning beveiliging diodes..

TIP :
Uit het plafond van meterkasten in appartementen steekt vaak een korte, zware aard lip of een dikke aard draad. Deze zijn direct met de wapening in het beton verbonden.

Klaar om als storing arm aardpunt door zendamateurs te gebruiken.
Sluit er een korte, rechte ALU strip op aan als aardleiding naar de radio apparatuur.
Alle verbindingen met aluminium werden tegen corrosie beschermd met spuit Tectyl.


Dubbelzijdig werkende overspanning beveiliging diodes begrenzen spanning pieken (bij bliksem inductie).
Smoorpoelen blokkeren HF storing.

De HF en VHF coaxen komen door een isolerende muur de radio shack binnen. Ze eindigen op een aluminium L-profiel dat als centraal aardpunt voor de radio's dienst doet. Een korte, dikke, soepele kabel verbindt dit aardpunt met de aardrail aan de radio tafel.

De kasten van alle apparatuur zijn alleen met het centrale aardpunt verbonden. Om het indringen van hevige lichtnet storingen uit de lichtnet "aarde" te voorkomen, werd de lichtnet aarde afge´soleerd. Dit voorkomt tevens eventuele stromen tussen de verschillende aardpunten. De elektrische installatie is beveiligd met aardlekschakelaars.

Het zwarte doosje bevat een derde loop-afstem-stuurlijn-filter. Met een makkelijk los te koppelen XLR5 aansluiting, voor de stuurlijn kabel die van de automatische looptuner komt. Het aluminium kastje met LEDs is de automatische loop tuner.

Om netstoringen uit de radio apparatuur te weren, en als beveiliging tegen bliksem schade, zouden fase en nul van het lichtnet eigenlijk via een capaciteit-arme, hoogspanning-vaste (en dure) scheiding transformator de radio apparatuur moeten voeden. Gevolgd door en een hoge kwaliteit 16A netfilter waarvan de aard aansluiting met de dak-aarde verbonden is.