Figure2, 2.jpg

Figuur 2. Een goede plaat voor uw antenne: op de kopgevel van uw woning.

Schade.
Indien een woning door de bliksem wordt getroffen, is de kans groot dat het punt van inslag de antenne is. Vandaar baant de bliksemstroom zich een weg naar de aarde. Indien geen speciale maatregelen zijn getroffen, loopt deze weg veelal van de antenne, over de antenneleiding naar de radio- of TV apparatuur. Vervolgens zal de bliksemstroom via het aansluitsnoer de elektrische installaties bereiken om in de meterkast op een geaarde geleider over te springen.

De schade ten gevolge van blikseminslag kan van heel verschillende aard zijn. Soms zij er hier en daar brandplekjes te zien, en komen lichte beschadigingen voor aan radio- of TV apparatuur en aan de elektrische installatie.

In andere gevallen laat de bliksem een spoor van verwoesting achter. De radio of TV-apparatuur zal niet meer voor reparatie in aanmerking komen. De elektrische installatie werkt meestal niet meer, omdat het koperen installatiedraad hier en daar in damp is opgegaan en de smeltpatronen, ook wel stoppen genaamd, zijn doorgeslagen.

In het ergste geval kan blikseminslag zo'n zware schade veroorzaken, dat het huis onbewoonbaar is geworden of geheel door brand is verwoest.

<< vv