figure1, 1.jpg

Figuur 1. De beste plaats voor uw antenne: een metalen klapmast op enige afstand buiten de woning in tuin of erf.

Voorkom schade door blikseminslag in uw antenne.

Deze brochure geeft een aantal maatregelen aan, die een particulier zelf kan treffen ter vermindering van schade als gevolg van blikseminslag in zijn antenne.

<< vv