Repeaterbedrijf op één antenne.

<<

Als twee antennes gebruikt worden, moeten ze op voldoende afstand, exact boven elkaar, worden geïnstalleerd. De mast beïnvloedt dan ook het stralingspatroon. In die situaties, waar de ruimte op de mast beperkt is, en lange coaxkabels gebruikt moeten worden, is het vaak economischer om met één antenne en één kabel te werken.

Het gebruik van één antenne heeft twee belangrijke voordelen:

1.    Reciprociteit tussen repeater en gebruiker.

2.    Eenvoudiger en goedkopere bekabeling en antenne installatie.

Er zijn echter ook nadelen, hoofdzakelijk:

1.    De door het duplexfilter bereikte isolatie moet groter zijn. Daardoor is de constructie duurder, en de doorlaatdemping groter.

2.    De breedband isolatie tussen zender en ontvanger verslechtert.
(pa0nhc: door toepassing van een extra banddoorlaat cavity en de zendtak en de ontvangtak zijn de breedband eigenschappen te verbeteren. Zie het duplexfilter van pi3rtd).

3.    De noodzaak van dure ferriet isolatoren voor optimale resultaten.
(pa0nhc: Dit klopt voor 70cm. Circulators voor twee meter zijn echter tweede hands goedkoop en makkelijk te verkrijgen. Circulators kunnen echter ook een bron van intermodulatie zijn).

    Geschikte antennes voor één-antenne-bedrijf.

Bij gebruik van één antenne moeten alle antenne componenten (inclusief de mast en alles wat daar verder op gemonteerd is) van de hoogste kwaliteit zijn. Overgangsweerstanden en kraak contacten zijn desastreus. Omdat het duplexfilter gecompliceerder is dan bij twee antenne bedrijf, en daardoor een hogere doorlaatdemping heeft, zijn antennes met de hoge winst (6dBd op 2m, 8-12dBd op 70cm), en high quality low loss coax essentieel. Vooral bij gebruik van een circulator is een onberispelijke aanpassing tussen antenne en kabel onder alle weersomstandigheden vereist.

pa0nhc: als de antenne door misaanpassing zend energie de feeder in reflecteert, kan de circulator die niet uit de ontvanger weren. Mogelijk gevolg: blocking of intermodulatie.
Controleer of de gebruikte antenne voor de repeater-werkfrequenties een zeer lage VSWR heeft, vooral bij dualband gebruik (een 2m en 70cm repeater op één antenne).