Praktijk ervaringen, desensibilisatie.

<<

In de praktijk werden onverwachte problemen ondervonden. Het belangrijkste was een klaarblijkelijke grens aan het onderdrukken van zijbandruis, ondanks het toevoegen van extra notches op de ontvanger frequentie en afscherming tussen TX en RX.

De oorzaak bleek intermodulatie te zijn tussen de tweede harmonische van de zender, en de ruis energie in de niet onderdrukte zijband. Deze intermodulatie kan in de circulator of in de ontvangeringang optreden.

    Rekenvoorbeeld. 70cm repeater op RB0 (Rx freq. 434.6 MHz, Tx freq. 433.0 MHz).

Ft 2x Ft Fs   (Ft-Fr) Tx onderzijband
433.0 866.0 1.6 Ft-1.6=431.4
2Ft-(Ft-Fs) =  

866-(433-1.6) =

 
866-431.4 =  
434.6 =  

=

Fr.

Uit deze berekening blijkt, dat een niet-lineair onderdeel een signaal op de ontvanger frequentie Fr creŽert. De componenten van dit signaal zijn:

a.    de ruisenergie op de niet onderdrukte onderzijband (spiegel-) frequentie: Ft-Fs
b.    de tweede harmonische van de zender: 2 x Ft

Door een van de twee te verminderen moet een beter resultaat behaald kunnen worden.

    Typische niveaus.

a.    Ruisniveau op de onderzijband (zie fig.1): -70 tot - 80 dB
b.    2e harmonische van de zender: bv. -80 tot -90 dB
c.    Mengverliezen in het intermodulerende onderdeel: bv. 30 dB
d.    Resulterend niveau van het intermod signaal: -120 tot -130 dB.

Dit is 20 tot 30 dB boven de ontvanger ruisdrempel. De ontvanger kan in dit geval dus 30dB ( 5 S-punten!) ongevoeliger worden.

Het meest effectief gebleken is een extra notch op de niet onderdrukte zijband (spiegel) frequentie aan de zenderuitgang. Een scherp bandpassfilter helpt, maar kan onvoldoende blijken te zijn.

   Een extra notch toevoegen op de spiegel frequentie (70 cm).


Fig. 13


Fig. 14