<<

Gevoelig actief storing bemonstering antennetje.
voor het pa0nhc "Lokale-storing filter".
pa0nhc 20150926.

(C) The use, copy and modification of all info on this site is only permitted for non-commercial purposes,
and thereby explicitly mentioning my radio amateur call sign "PA0NHC" as the original writer / designer / photographer /publisher.

Dit actieve "Storing antennetje" is ontwikkeld om  op de 80m en 40m banden, samen met het "Lokale-storing filter", ratelstoringen van een in-huis plasmaTV uit het antenne signaal te kunnen filteren. Voor hogere frequentiebanden moeten beide schakelingen mogelijk iets aangepast worden.

Dit "Storing antennetje" is getest samen met een als ontvang-antenne dienende, afgestemd raam (Loop) met 3m diameter. Beide antennes zijn in mijn geval dus van het magnetische type. Op 80m is de bandbreedte van de ontvang loop tamelijk smal, hooguit 15kHz. De afregeling van het storing filter is hierdoor kritisch door het snelle verloop van de antenne output en fase. Op 40m is de bandbreedte van dezelfde ontvang loop (die daar een omtrek van 1/4 lambda heeft) ca. 200kHz. De afregeling van het storing filter is dan veel minder kritisch.

Als de ontvang antenne een resonante (breedbandige) en goed aangepaste dipool, of een actieve ontvang antenne is, verwacht ik dat het afregelen van het storing filter ook op 80m minder kritisch zal zijn.

    Bufferen.
Een ongebufferd spriet antennetje, dat direct aan een 50 Ohm coax aangesloten is, levert slechts minimaal signaal. De kabel capaciteit van de aangesloten coax kabel verzwakt het signaal van de spriet. Bij een ferriet antenne wordt de spoel door de extra kabel capaciteit naar een veel te lage frequentie verstemd. Door de hoge Q van de spoel blijft er ook dan weinig signaal over.

Nadeel: met P1 moet dan het door de hoofd antenne ontvangen signaal zover verzwakt worden, totdat de stoorsignalen op de hoofd antenne, en de "Storing antenne" even zwak zijn.

Dit magnetische actieve antennetje levert een relatief sterk stoorsignaal, eventueel zelfs sterker dan de storing in de hoofd antenne. Zodat niet met P1 het signaal van de hoofdantenne, maar met P2 het signaal van het storing antennetje verzwakt kan worden om de storing te elimineren.

P1 in het filter kan nu op max. blijven staan. Het aan/uit schakelen van het stoor filter benvloedt dan de op de Smeter afgelezen signaal sterkte niet meer.
Het instellen van de storing onderdrukking is dan met behulp van P2 en P3 makkelijker.


Schema 600DPI

Dit schakelingetje is niet kritisch. Het kan ook op een blank-koper stukje printplaat als hooiberg of dode torren constructie gemaakt worden.

Het ontworpen (enkelzijdig) printje past makkelijk in een klein zwart plastic Hammond 1591MBK doosje van 85x56x21mm3.

FETs T1 en T2 worden aan de onderzijde gesoldeerd. Alle overige componenten worden aan de bovenzijde geplaatst.
Lijm de antennestaaf vast. M3 is een 3,2mm schroef gat.


Storing antenne achter de TV.
Ook mogelijk : in het midden op de
achterzijde van de TV met het
antennetje verticaal.

---
Prototype met verticaal antennetje in een 25x55x65mm3 zwart plastic doosje.
De ferrietstaaf past ook horizontaal.
Met de schakelaar kan de gevoeligheid 20dB lager worden ingesteld
(extra 390 Ohm parallel aan de antenne).

Dit printje past in een klein zwart plastic Hammond doosje. Het kan ergens achter de TV, of in het midden van de achterzijde van de TV geplaatst worden. Met de ferrietstaaf verticaal. Het antennetje wordt met het storing filter verbonden dmv. dun 50 Ohm coax (RG174).

Belangrijk: plaats aan het begin en n aan het eind van deze coax kabel, een "Gedeelde ferriet ring", liefst met enkele windingen coax er doorheen.
Advies: plaats op alle overige op de TV aangesloten kabels, dicht tegen de TV aan, ook ferriet klemmen (zie onderdelen suggesties).

X-ant
XRAY
X-ant
Bottom copper 1200DPI
X-ant
TOP copper 1200DPI
X-ant
Top+onderdelen
X-ant
SMD pos.

    Hoe werkt het ?
In deze schakeling wordt L1 niet door de aangesloten coax kabel verstemd. L1 resoneert daardoor nu ongeveer midden tussen 3,5MHz en 7MHz. R1 dempt L1 zodat Q(L1)=1. Over de gehele 80m band en de 40m band heeft het stoor signaal zo een redelijk constante sterkte.

L1 bestaat uit 50 windingen 0.7mm wikkeldraad op een goedkoop ferriet staafje : 8mm x 50mm met Ui=300 (Conrad orderNr 535575).

Voor T1 en T2 zijn ook hier de moderne MOSfets BF999 gekozen vanwege de hoge steilheid (20mA/V) bij geringe drain stroom (10mA) en gate-source spanning van 0V. De source output impedantie van T2 (Z=1/S) is dus 50 Ohm, waardoor deze netjes aan de aangesloten 50 Ohm coax kabel is aanpast. In het "Lokale-storing filter" ziet fase trafo Tr1 nu altijd een nette bron impedantie hetgeen, in het storing filter, het makkelijk afregelen van P2 en P3 ten goede komt.

R3 zorgt voor sterke tegen koppeling in T1, waardoor ook hier de kans op IMD verminderd wordt. Immers, elk ander in het antennetje opgewekte signaal dan de te onderdrukken storing zal in de aan het filter systeem aangesloten ontvanger gehoord worden. Rs(T1) : Zd(T1) = ca. 1: 10, waardoor T1 tot 10x (20dB) versterkt, en het antennetje breedbandig gevoeliger wordt. T1 is zuinig op Id=3mA ingesteld zodat de totaal opgenomen stroom slechts ca. 13mA is en de krappe filtervoeding zo weinig mogelijk wordt belast. De opgenomen storing kan in de praktijk tot 10x sterker zijn dan die op de ontvang antenne.

Om parasitair oscilleren te voorkomen, en tegelijk de eigenruis zo laag mogelijk te houden, zijn in de gate leidingen van T1 en T2 ferriet smoorspoeltjes opgenomen. Stop weerstanden zouden hier de eigenruis vergroten. R8 is een HF-filter weerstand en verlaagt tevens de drain spanning van T2 tot en veilige waarde. Merk op dat C4 een folie condensator moet zijn. Een keramische condensator is hier niet geschikt vanwege de kans dat deze IMD opwekt.

In het "Lokale-storing filter" scheiden L2/C18/TR1 de 12V voeding spanning naar het "Storing antennetje", van het stoorsignaal komende vanaf het "Storing antennetje".

    Kabel lengtes.
Fase regelaar P3 op het filter kan ook lengte verschillen tussen de coax kabels van de hoofd antenne en het storing antennetje compenseren.

Mocht P3 bijna geheel in een eind positie staan, probeer dan :
- de stoor antenne 180gr. te draaien
- de coax kabel van het storing antennetje, of van de hoofd antenne met enkele meters te verlengen.