<<

Het voeden en aanpassen van een 1/4 lambda omtrek raam.
pa0nhc 20181111
(C) The use, publication, copy and modification of all info on this site is only permitted for non-commercial purposes, and thereby explicitly mentioning my radio amateur call sign "PA0NHC", as the original writer / designer / photographer /publisher. (C)  

Tot oktober 2018 paste ik de 50 ohm coax aan op de 22,5 ohm voeding punt impedantie aan één zijde van de afstem condenstor.

Sinds november 2018 pas ik de 50 ohm coax aan op de 5,5 ohm voeding punt impedantie in het stroommaximum..

Omdat de resultaten sindsdien beter zijn, beschrijf ik hier alleen het aanpassen aan de impedantie in het stroom maximum.

        De transformator voor inpedantie aanpassing in het stroom maximum.


In het stroommaximum met transformator gevoed raam.


Aanpas circuit voor het stroom maximum van het raam.

G0CWT voedt het raam breedbandig en zeer eenvoudig, met behulp van een ferriet transformator met gescheiden primaire en secundaire wikkelingen.

Een dergelijke impedantie aanpas transformator kan op ieder punt in het raam worden tussengevoegd :
- naast één zijde van de afstem condensator, 
- er recht tegenover in het stroom maximum,
- of er tussenin.

De voedingpunt impedantie, en dus de wikkel verhouding van de transformator, zal telkens verschillen.

De door G0CWT in het stroommaximum gemeten voedingpunt impedantie is  5,5 ohm voor 1/14 lambda omtrek raam

Voor een 1/8 lambda ontrek raam daalt de voeding punt impedantie in het stroom maximum met een factor 9 tot 0,61 ohm. 

    Op 40m in het stroommaximum aanpassen van een 10m omtrek eaam.
Als het raam in het stroom maximum aangepast moet worden, wordt de impedantie verhouding waar de omtrek van het raam 1/4 lambda is (7,1 MHz)  :
50 Ohm : 5,5 Ohm = 9,1 : 1.
De wikkel verhouding wordt dan 3 : 1.
Primair 9 windingen, secundair 3 windingen.
De parallel schijn weerstand van in en uitgangen is dan ruim voldoende hoog.

    In het stroommaximum aanpassen op 80m.
Op 80m is de omtrek van het raam slechts 1/8 lambda. De voeding punt impedantie blijkt dan (ten opzichte van 1/4 lambda omtrek) met een factor 9 te dalen. 

Door mbv. een goedkoop (net spanning) relais naar een secundaire aftakking na 1 secundaire winding om te schakelen, kan weer aanpassing worden verkregen.

De (spreiding zelfinductie van de transformator + de zelfinductie van de aansluit draden) verhinderen echter correcte aanpassing. Deze inducties worden daarom met condensatoren in serie resonantie gebracht, waardoor alleen nog de verwaarloosbare invloed van de ohmse serie weerstand van deze onderdelen overblijft.

Dat de verliezen gering zijn, blijk eruit dat na 10min. 100W carrier toegevoerd te hebben, de transformator wikkeling en de aansluitdraden slechts tot ca. 50C opwarmen . De serie afstem condensatoren met hun kleine afmetingen warmen nog het meeste op, tot 85C. Mica condensatoren zijn hier de beste keus.


Print met transformator circuit, aan te sluiten aan de top van het raam.
Van links naar rechts :
Aansluit klemmen, mantelstromen smoorspoel, transformator 9:3 / 9:1,
serie afstem condensatoren, relais, lekweerstanden, HF test weerstand.