<<

pa0nhc SWRsweeper v2
PCB versie #75.
Montage aanwijzingen.
Functionele controle.
Weergave correctie.

20170626 20170819

(C) The use, copy and modification of all info on this site is only permitted for non-commercial purposes, and
thereby explicitly mentioning my radio amateur call sign "PA0NHC" as the original writer / designer / photographer / publisher.

            Plaats aan de bovenzijde, en soldeer aan de onderzijde van het printje :
- De weerstanden.
            Soldeer
met uiterst korte aansluit draden :
- De condensatoren (zelfinductie-arme multi-layer types)
- De LED.

        Let op de juiste locatie van de BNC BUS in de behuizing. 
- De pen van de BNC bus moet later aan de bovenzijde, of de onderzijde van de print, tegen het soldeer eiland van R1/R2/C2 worden gesoldeerd.
- De soldeerlip moet tegen het massa vlakje naast R1/R2 worden gesoldeerd.


Positie van de 6k8 weerstand.

Vanaf nu : pas anti statische maatregelen toe (polsband en aarddraad aan de soldeerbout).

- Plaats en soldeer eerst het Arduino board, daarna het DDS board op de basis print.
        NB: nergens mee verbonden pennen hoeven niet gesoldeerd te worden.

-
Sluit op het Arduino board jumper J1 kort dmv. een druppel soldeer.

        BELANGRIJK : Hiermee wordt de juiste, onbelast maximale, HF spanning ingesteld.
- Soldeer een weerstand van 6k8 parallel aan R4 op het DDS board (zie foto).


            Soldeer aan de onderzijde van de print beide ICs :
    Voorkom beschadiging door oververhitting van de ICs. Soldeer snel en wacht telkens even voordat u de volgende pen soldeert.

-   Positioneer een IC zorgvuldig. Let op de kleine markering voor pen 1 op een hokpunt van het IC.
-   Fixeer de correcte positie van het IC, door de "common" pen2 (de "common" pen
van de 8661ARTZ) vast te solderen.
-   CONTROLEER of alle pootjes exact op de juiste soldeer eilandjes passen, en corrigeer eventueel.
-   U kunt nu de overige pennen één voor één vast solderen.


            Verstevigen van de USB bus.  Pas op dat geen lijm in het inwendige van de USB bus kruipt.
U kunt evt. de bevestiging van de micro-USB poort aan het Arduino board versterken, door aan de buitenzijde van de micro-USB aansluiting  een heel klein beetje snel hardende  2-componentenlijm, of thermische lijm aan te brengen.

            Functionele controle.
-   Sluit een dummyload van 50 Ohm aan.
-   Laat de DDS 1x sweepen van 0,5MHz tot 1MHz. Er blijft dan een 1MHz test signaal aanwezig.

        Controleer daarna de volgende spanningen :
-   Meet met een HF-oscilloscoop en 10:1 probe op C2+R1+R2 de HF spanning : 620mVpp. Deze waarde (en die op Arduino pen A0) is in te stellen door de waarde van R4 op het DDS board aan te passen.

-   Verwijder de oscilloscoop meet probe.

-   Meet op Arduino pen A0 de gelijk spanning : ca. 1,73Vdc. 
-   Meet op Arduino pen A1 de gelijk spanning : ca. 0.86Vdc.

LET OP:  vanaf 2,5Vdc ingang spanning worden de Arduino ADC ingangen A0 en A1 overbelast. 
Met open antenne aansluiting mag met een 1MHz test signaal op A0 en A1 nooit meer dan 2,4Vdc gemeten worden.

                Omdat beide ICs onderling kleine, onbekende verschillen kunnen vertonen, kan software matige correctie van VSWR weergaves nodig zijn. 

-   Stel de sweep in op 0,05MHz tot 70MHz. Maak een sweep met weerstanden.
-   De grafieken van inductie-vrije 1% test weerstanden van 10 Ohm, 39 Ohm, 50 Ohm, 82 Ohm, 150 Ohm en 270 Ohm moeten volkomen vlak zijn van 0,1MHz tot minstens 10 MHz.
-   Controleer de juist weergegeven VSWR waardes van deze test weerstanden.

NB: een geringe afwijking bij hogere frequenties (zoals hieronder een kleine hobbel) is een gevolg van niet perfect gelijke eigenschappen van IC1 en IC2.  Bij 50MHz is de afwijking voor 40-75 Ohm test weerstanden in de parktijk onbelangrijk. De correcte (VSWR 1:1) aanpassing van een DUT is tot 50MHz nog goed waar te nemen. 

        Correctie van de SWR weergaves.
           1.
-   Reset de Sweeper (trek de USB kabel los).
-   Verbind de USB kabel weer. Nu is geen HF spanning aanwezig.
-   Meet nu de "offset" spanningen op Arduino pennen A0 en A1, en noteer die.

-   Open in het Arduino IDE programma het INO software bestand.
-   Vul de zojuist gemeten spanningen van A0 en A1 bij de constanten "OFFSETA0" en "OFFSETA1" in (software regels 140 en 141)..
            Bij voorbeeld : gemeten offset spanning = 0,073 Vdc. In  te vullen waarde = 0.073 .
-   Upload daarna deze aangepaste software naar de Arduino Pro Micro.

            2.
-   Start het sweep programma, stel een sweep van 1MHz tot 3MHz met 1000 stappen in.
-   Controleer of 10 Ohm, 50 Ohm en 150 Ohm test weerstanden de juiste VSWR waardes als grafiek weergeven.

De weergave kan gecorrigeerd worden door weer in het INO software bestand op regel 149 de constante "VSWRCORR" aan te passen.
Deze waarde kan kleiner of groter dan een neutrale waarde 1 zijn.