<<

Een lineaire voeding onstoren.
pa0nhc 20191225

Een geaard netsnoer van vele Europese apparaten is voorzien van een Euro stekker. Daar is niks mis mee.

Een plastic van de kast ge´soleerde net aansluiting daar  is wel wat mis mee. Het veroorzaakt een "Pin1 Problem".

De aardpen van een plastic Euro chassisdeel is niet met de buitenzijde van de kast verbonden, maar met de binnenzijde van de metalen kast, of direct met een massa contact op de print verbonden. Met als gevolg, dat nagenoeg altijd op de veiligheid aard leiding aanwezige storingen direct in de elektronica worden ge´njecteerd. 

╔Únmaal binnen, zullen aardleiding gerelateerde storingen ook op een DC uitgang verschijnen. Zelfs als het apparaat van een net filter is voorzien.

Een volledig gesloten metalen kast zou als "Kooi Van Faraday" moeten fungeren, en alle storingen van de inwendige elektronica EN van de DC-iutgang verwijderd moeten houden. Dat kan alleen, als de storingen niet naar de binnenzijde van de kast worden geleid.

        Maatregelen :
a. Door de geel/groene veiligheid aard draad in het voeding snoer te onderbreken, te verlengen, en aan de BUITENZIJDE van de metalen apparaatkast aan te sluiten. Zie bovenste foto.

        OF

b. Vervang de plastic Euro net aansluiting aan de achterzijde van de voeding, door een metalen versie met ingebouwd net filter. Zorg dat de metalen kontact vlakken van het filter GOED contact maken met alleen de BUITENZIJDE van de voeding kast.
Aardpen "G" aan de filter uitgang moet niet aangesloten worden.

Belangrijk : Controleer of alle gelijkrichter diodes zijn voorzien van 100nF parallel condensatoren.

            Let op :
Als de DC uitgang met de kast verbonden is, worden alle op deze voeding aangesloten apparaten HIER geaard.

Als aardlussen vermeden moeten worden, dan moet de DC voeding uitgang van de kast gescheiden worden. 
De op deze voeding aangesloten apparaten moeten dan op een separate ruis vrije aarde worden aangesloten.
Voorbeeld : een actieve ontvang antenne.

Zie ook "Lichtnet ontstoren met Net filter".