<<

Magnetische veldsterkte indicator idee. 20170518

Bij het afstemmen van een "mag loop" lijkt er soms verschil op te treden tussen de frequentie met laagste VSWR, en de frequentie met maximale ontvangst sterkte. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door ongewenste capacitieve koppeling met het raam.

Dit instrumentje geeft op 3,5 MHz en 7MHz een indicatie van de magnetische veldsterkte in de nabijheid van een afgestemde raam antenne (magnetic loop). De voeding spanning is 4,5V (3x AA), en de totaal opgenomen stroomsterkte is (afhankelijk van de draaispoel meter uitslag) 2-8mA. Het IC werkt nog bij 3V voeding, en kan minimale HF spanningen van 10mV detecteren. Als het apparaatje alleen tijdens afstemmen ingeschakeld is, kan een batterij levensduur van jaren verwacht worden.


PCB 40mm x 51mm

De ferriet staaf voor de antenne is er één van #61 materiaal (Ui=125), of een goedkope kleine Ui=330 50x8mm staaf (Conrad 535575). Een MG/LG radio ferriet staaf is ongeschikt.  L1 wordt sterk belast door de geringe ingang weerstand van IC1 (225 Ohm). L1 is daardoor zeer breedbandig, en resoneert met de totale circuit capaciteit op ca. 7MHz. De zelfinductie is ca. 50uH. IC1 zet de HF spanning om in een gelijk spanning. D1en D2 beveiligen IC1 tegen overbelasting, door de maximale antenne spanning tot 1,4Vpp te begrenzen. De maximale uitgang spanning van IC1 is dan 3,9V, en de uitgang stroom ca 1,37mA. Met instel potmeter "P" is de volle schaal uitslag van meter M in te stellen. L2-L7 blokkeren de eventueel op de verbinding kabel aanwezige HF-spanningen.