<<

ARDFrx2 Partslist.
Voorlopige ontwikkeling gegevens.
(pa0nhc schema 201041013-4)
Schema 20170621-5
Pag. ver. 20170622

In dit ontwerp is bewust rekening gehouden met de verkrijgbaarheid van de componenten.
De bestel gegevens zijn vermeld voor uw gemak. Geen verplichting, maar houd u wel aan de specificaties.
Tenzij anders aangegeven:
Alle weerstanden : 2.5x6.5mm 0.25W metaalfilm. Buig de draden tot RM7.5 
Condensatoren : RM5 of RM2.5. Houd u aan de gegeven types (keramisch, film of NP0)
Let op de maten van de elco's. Zie hiervoor het boven aanzicht van de print.
Houdt de aansluit draden van condenstoren zo KORT mogelijk voor een hoge SRF.

    Conrad
orderNr
C1 82p NP0 451372
C2 12p NP0 457132
C3,30,31 150p 451419
C4,5,202 22p NP0 531975
C6 3n3 film 451499
C7 3p3 NP0 (bepaalt het afstem bereik, hiermee ca. 850kHz) 451216
C8,34,35,41,47 100n 531855
C9 10u 445591
C9,10 1uF keramisch RM5 (of elco 5mm dia.) 453382
C11,13,15,16,17,18,
23,24,43,46,205
22n ker. 531808
C12,40 100uF, max d=6.3 - RM2.5 443906
C14 1000uF 6.3V. max d=8 - RM3.5 422024
C25 33p NP0  451313
C26 27p NP0 451681
C32 4n7 FILM (! keramische condensatoren zijn microfonisch  !) 455059
C33 3.3uF RM2.5 tantalium 481696
C36,37 220p 451466
C38 4u7. d=5, RM2   (elco of tantalium) 1471077
C39 150n ceramisch RM5 (voor R20=470 Ohm).
Als de waarde van
R20 veranderd wordt, ook C39 veranderen.
Vuistregel : R20 10% groter => C39 10% kleiner en omgekeerd.
 
C45 22n film  
C48,49 47p  
C203,204 220pF NP0 1420310
C207 4p7.  Stelt de sterkte van BFO injectie in. 451232
 
R1,203 1k  
R3 22k METAALFILM (! voor geringe oscillator fase ruis !)  
R4,12,15,18 10k  
R5,21 47k lin (goede kwaliteit foil)
In het schema staat ook een mogelijkheid om grof- en fijn afstemming toe te passen. 
457748
R6 220k  
R7,26 2k2  
R13,14 470k  
R16,17 330k  
R19 4k7  
R20 470 
Voorkom gehoor schade en stel de maximale luidheid uit hoofdtelefoon met R20 in op 85dBspl !!
  Na wijzigen R20, ook C39 aanpassen. Zie C39.
 
R8,11,22 100k  
R24 3k3 (kan aangepast worden om min. gain in te stellen.)  
R25 100 (kan aangepast worden om max. gain in te stellen.)  
R27,28 47k  
R201 680k  
Rx 1k5 (Rx = (ZinFilter-1k5). Aanpassen aan het gebruikte type kristal filter.)  
Ry 3k0 (3k3//33k). (Ry = ZoutFilter. Aanpassen aan het gebruikte type kristal filter.)  
IC1 NE of SA 612N of 602N 152285
IC2 TL072 155617
VR1 LP2905CV 5V 104276
D1,2 1N4148 162280
D3 zener diode 5V1 1110814
D4 1N4002 1262761
FET1,4 BF998. Let op de pinning. 153029
FET5 BF244b (dgs) low IDss (Ids=200uA @ Vgs=1.6-3.8V).  Let op de pinning. 157082
CD1 BB535 (of BB149 of eq.). (Cd= 18 tot 9.5pF bij Vd= 1V tot 5V). Let op pinning. 153196
LED Helder rood. (Batterij toestand indicator). 184560
T1 BC547c of equivalent.  

 

    L1, L2:
Neosid spoel BV5061 box73.de

    L3,6:
Neosid spoel BV5170 box73.de
Alvorens te installeren :
Met de spoel in de afschermbus, eerst grof mbv. een dip meter
met een test condensator 39pF afstemmen op 10,7 MHz
De test condensator tijdelijk aan pennen 2-4 gesoldeerd.
NB: indien in de print afregelen op 10,7 MHz niet lukt,
C25 naar 27pF en C26 naar 22pF in waarde verlagen. 
De print gaten zijn hierop berekend.

   L7,10,12,201 :
Fastron 15uH (SRF 40 MHz)
Conrad orderNr 440273

    L15 :
Fastron 1uH (SRF 180 MHz)
Conrad orderNr 440219

    L11:
Fastron 22uH
Conrad orderNr 440311.

    FB2,5,6,7 :
Één gats ferriet parel ca. 3,5mm 1mm gat Conrad orderNR 1086866
NB: De parels fixeren met lijm ivm. oscillator stabiliteit en rammelen.

     F1+2:
Kristal filter 10M12B  van box73.de .
Rx = Zfilter-1k5  (= 1k5)
Ry = Zfilter         (3k0 = 3k3 // 33k)

of gebruik 10M16B of 10M20B en pas Rx en Ry aan.

Xt kristal  10.7MHz HC18U  box73.de